Over LBvR

De Landelijke Beroepsvereniging van Ritueelbegeleiders (LBvR) wil vanuit samenwerking en verwantschap het beroep ritueel begeleiden bij bijzondere levensmomenten landelijke bekendheid en status geven.

Dit doet zij door middel van:

 • kwaliteit: door leden mogelijkheden te bieden ervaringen en inzichten uit te wisselen en hen instrumenten te bieden om in het vak te blijven leren;
 • kennis: ervaringen en kennis over het vak in kaart brengen en uitdragen;
 • bekendheid: door in de media en netwerken duidelijker te maken wat men van ritueelbegeleiders mag verwachten en welke plaats zij binnen de uitvaartbranche innemen.

Bestuur

Voorzitter Ger Thonen

Ger Thonen
Voorzitter

voorzitter@lbvr.nl

Frans de Kwant

Francis de Kwant
Secretaris

info@lbvr.nl

Aafke Halma

Aafke Halma
Penningmeester

penningmeester@lbvr.nl

Simone Snakenborg

Simone Snakenborg
Bestuurslid communicatie

communicatie@lbvr.nl

Beroepsstandaard Ritueelbegeleider

De LBvR hanteert de Beroepsstandaard Ritueelbegeleider, waarin de kwaliteitsnormen voor het beroep in Nederland zijn vastgelegd in een:

 • Beroepsprofiel
 • Kwaliteitsstandaard
 • Klachtenregeling

Op deze site kun je de tekst downloaden
van 15 juni 2019.

Ritueelbegeleider van het Jaar

Sinds 2010 houdt de LBvR onder haar leden de verkiezing voor de Ritueelbegeleider van het Jaar. Ritueelbegeleiders kiezen onder elkaar een collega die een bijzondere bijdrage heeft geleverd aan het vak en het meest heeft geïnspireerd. De verkiezing bestaat uit een nominatieronde en een finaleronde.

2019 – Professionaliteit

In 2019 was het thema voor de verkiezing: Professionaliteit. Het jaar 2019 staat bij uitstek in het teken van dit thema omdat op 15 juni de vereniging de Beroepsstandaard Ritueelbegeleider heeft vastgesteld. Finalisten waren Iris van Norden en Gemma van Baasbank. Ze kregen van de jury een opdracht mee om aan de hand van een mood board of een korte film te laten zien wat professionaliteit voor hun persoonlijk betekent voor de uitoefening van hun vak.

Winnaar van de verkiezing 2019 is Gemma van Baasbank. Gemma is sinds 2012 actief als ritueelbegeleider. In 2018 kreeg zij landelijke bekendheid, toen zij de herdenking begeleidde van het ongeluk in Oss waarbij kinderen omkwamen op het spoor.

Lidmaatschap

Met ingang van 1 januari 2019 zijn nieuwe leden welkom als basislid voor € 80,00 per jaar (tarief 2020). Ze ontvangen hiervoor:

 • 4x per jaar de nieuwsbrief
 • een (na)scholingsaanbod: leden krijgen maximaal 4x per jaar een korting van € 20,00 op nascholing of andere georganiseerde themabijeenkomsten
 • een korting op de jaarlijkse ontmoetingsdag met mogelijkheden voor ontmoeting en uitwisseling
 • de leden kiezen elk jaar uit hun midden de ‘Ritueelbegeleider van het Jaar’
 • deelname aan een van de regiogroepen, verdeeld over het land: deze bijeenkomsten staan in het teken van kennismaking, uitwisseling en praktijkvoorbeelden
 • de LBvR neemt regelmatig deel aan landelijke beurzen of symposia in de uitvaartbranche.
 • de vereniging ondersteunt deelname aan een regionale publieks of vakbeurs: info., standmateriaal en een financiële ondersteuning  zijn beschikbaar voor leden

Je bent welkom als lid van de LBvR als je rituelen begeleidt bij een:

 • uitvaart,
 • laatste levensfase,
 • huwelijk,
 • doop,
 • welkom in het leven,
 • of een ander bijzonder moment in het leven.

Vragen over het lidmaatschap of lid worden?

Download het inschrijfformulier, vul in en e-mail naar ons secretariaat.

© Copyright 2020 - Landelijke Beroepsvereniging van Ritueelbegeleiders | Privacy