Over LBvR

De Landelijke Beroepsvereniging van Ritueelbegeleiders (LBvR) wil vanuit samenwerking en verwantschap het beroep ritueel begeleiden bij bijzondere levensmomenten landelijke bekendheid en status geven.

Dit doet zij door middel van:

 • kwaliteit: door leden mogelijkheden te bieden ervaringen en inzichten uit te wisselen en hen instrumenten te bieden om in het vak te blijven leren;
 • kennis: ervaringen en kennis over het vak in kaart brengen en uitdragen;
 • bekendheid: door in de media en netwerken duidelijker te maken wat men van ritueelbegeleiders mag verwachten en welke plaats zij binnen de uitvaartbranche innemen.

Bestuur

Ger Thonen

Ger Thonen
Voorzitter

voorzitter@lbvr.nl

Frans de Kwant

Francis de Kwant
Secretaris, penningmeester

info@lbvr.nl

Aafke Halma
Algemeen bestuurslid

Simone Snakenborg

Simone Snakenborg
Bestuurslid communicatie

communicatie@lbvr.nl

Beroepsstandaard Ritueelbegeleider

De LBvR hanteert de Beroepsstandaard Ritueelbegeleider, waarin de kwaliteitsnormen voor het beroep in Nederland zijn vastgelegd in een:

 • Beroepsprofiel
 • Kwaliteitsstandaard
 • Klachtenregeling

Op deze site kun je de tekst downloaden
van 15 juni 2019.

Lidmaatschap

Met ingang van 1 januari 2019 zijn nieuwe leden welkom als basislid voor € 75,00 per jaar. Ze ontvangen hiervoor:

 • 6x per jaar de nieuwsbrief
 • een (na)scholingsaanbod: leden krijgen maximaal 4x per jaar een korting van € 20,00 op nascholing of andere georganiseerde themabijeenkomsten
 • een korting op de jaarlijkse ontmoetingsdag met mogelijkheden voor ontmoeting en uitwisseling
 • de leden kiezen elk jaar uit hun midden de ‘Ritueelbegeleider van het Jaar’
 • deelname aan een van de regiogroepen, verdeeld over het land: deze bijeenkomsten staan in het teken van kennismaking, uitwisseling en praktijkvoorbeelden
 • de LBvR neemt regelmatig deel aan landelijke beurzen of symposia in de uitvaartbranche.
 • de vereniging ondersteunt deelname aan een regionale publieks of vakbeurs: info., standmateriaal en een financiële ondersteuning  zijn beschikbaar voor leden

Je bent welkom als lid van de LBvR als je rituelen begeleidt bij:

 • uitvaarten,
 • laatste levensfase,
 • huwelijk,
 • doop,
 • welkom in het leven,
 • of een ander bijzonder moment in het leven.

Vragen over het lidmaatschap of lid worden?

Download het inschrijfformulier, vul in en e-mail naar ons secretariaat.

© Copyright 2019 - Landelijke Beroepsvereniging van Ritueelbegeleiders