Vragen en antwoorden bij ritueelbegeleiding met corona

Update: dinsdag 24 maart: 20:11 uur

Leden van de LBvR leggen dagelijks hun vragen neer bij het bestuur. We zijn op zoek gegaan naar de anteoorden. Heb je een vraag die hier niet bijstaat? Laat het ons weten en wij gaan het antwoord proberen te achterhalen.

Wat betekent de grens van 30 personen inhoudelijk?

Met ingang van dinsdag 17 maart worden alleen nog uitvaarten georganiseerd voor maximaal 30 personen. De aard van de afscheidsdienst in kleine kring hoeft inhoudelijk niet per se anders te zijn dan onder normale omstandigheden. Er zijn normaal ook kleine uitvaarten. Met 25 mensen kun je prima een goede verantwoorde dienst houden.

Maar hoe zit het als er normaal wel 100 of 300 mensen zouden zijn gekomen?

Dan is het aan de familie om te bepalen wie wel en niet aanwezig zal zijn. De uitvaartverzorger zal één persoon uit de familiekring, de zogeheten opdrachtgever, dat laten bepalen. Conform onze beroepsstandaard benaderen wij dit anders en zoeken naar een consensus in overleg met de gezamenlijke naaste familieleden.

Komt er later alsnog een grote afscheidsdienst?

Dat is aan de familie. Dat zal mede afhankelijk zijn van de vraag (en druk) van hun omgeving om een herdenking later. Het is zeker mogelijk dat wij laten weten dat wij daarvoor beschikbaar zijn, op welke termijn en welke locatie dan ook.

Maar wie gaat dat betalen?

Vergoedt de verzekering die tweede bijeenkomst?

Ongeveer 70 procent van de Nederlanders heeft een uitvaartverzekering en een meerderheid daarvan heeft een zogeheten natura-verzekering. Wat vergoedt die verzekering in deze omstandigheden?

Er is contact geweest met de vier grote uitvaartverzekeraars: Dela, Yarden, Monuta en Ardanta. Geen van vieren geeft nu een helder antwoord op deze vraag.

  • Ardanta zegt: Het hangt van de polis af. Mogelijk komt binnenkort informatie op onze website.
  • Yarden laat weten: Mocht er een bedrag overblijven van het verzekerd bedrag dan vergoeden wij een uitvaartplechtigheid. Deze valt onder uitvaartgerelateerde kosten.
  • Dela schrijft ons: De eerder gecommuniceerde aangepaste dienstverlening voor zowel verzekerden als particulieren uitvaarten is komen te vervallen. Dit betrof het afscheid in kleine kring en achteraf een herdenkingsdienst.
    Gezien de huidige situatie met aangescherpte maatregelen, waarbij we deze belofte voor alle diensten moeten doen voor een waarschijnlijk langere periode, kunnen we de garantie niet meer geven dat het voor alle diensten mogelijk is om later de dienst in groter gezelschap te houden. Als de crisissituatie en getroffen maatregelen niet meer van kracht zijn, gaan we in alle rust nadenken over mogelijke alternatieven die we dan kunnen aanbieden.
  • Van Monuta hebben we nog geen informatie.

Kunnen wij wel iets doen in de kleine afscheidsdiensten?

Ja, we kunnen een onderdeel verzorgen. Maar let op: als wij niet de gehele dienst voorbereiden en mee uitvoeren, valt dit niet onder de Btw-vrijstelling. Dus voor bijvoorbeeld een losse fotopresentatie moet je 21% btw rekenen, tenzij je vrijstelling van btw hebt gekregen in het kader van de Kleine Ondernemersregeling (KOR).

Valt de uitvaartbranche onder de vitale processen en cruciale beroepen?

Deze vraag is van belang voor onder meer de kinderopvang. Volgens het Ministerie van Binnenlandse Zeken wordt iedereen die een cruciale functie vervult bij een uitvaart aangemerkt als werkzaam in de zorg en daarom een cruciaal beroep hebben.

Ook ritueelbegeleiders die begeleiden bij afscheid behoren volgens de LBvR tot deze groep.

Kunnen we compensatie verwachten voor gederfde inkomsten?

Er zijn economische maatregelen toegezegd voor zzp-ers. De overheid heeft te kennen gegeven tijd nodig te hebben om de maatregelen uit te werken. We volgen het op de voet en houden je op de hoogte.

Kan ik aanspraken maken op mijn broodfonds?

Een aantal van ons neemt deel aan een broodfonds. Dat is een systeem waarin een groep van 30 tot 50 personen die elkaar kent geld uitkeren als iemand door ziekte een tijdje niet kan werken. De huidige situatie valt daar nadrukkelijk niet onder. Een broodfonds zou ook acuut bezwijken als wij allemaal geld zou moeten krijgen.