Advies coronavirus bestuur LBvR

Update 16 maart, 21:01 uur

Ook wij als vakmensen worden getroffen door de coronacrisis en de verregaande maatregelen die daarbij horen. Juist nu er een enorme kans ligt om in dit soort extreme situaties families te kunnen bijstaan met professionele ritueelbegeleiding komt de huidige manier van werken onder druk te staan.

De overheid heeft op zondag 15 maart verdergaande maatregelen afgekondigd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Deze maatregelen zijn bepalend voor hoe wij de komende tijd onze begeleiding realiseren van een uitvaart, huwelijk, doop, welkom in het leven, laatste levensfase of een ander bijzonder moment in het leven.

De hele uitvaartbranche – waarin de meesten van ons werken – heeft onderling overleg en contact. Ook wij hebben op het hoogste niveau gesproken met de BGNU en er is contact met uitvaartverzekeraars.

Nog niet alle informatie is compleet, maar we geven nu eerst een paar adviezen aan jullie en voorts een serie vragen en antwoorden.

Als er iets verandert, zullen we dat laten weten, zo snel als dat kan. Houd er rekening mee dat wat ’s morgens nog klopt, ’s middags alweer achterhaald kan zijn.

Beleidslijn uitvaartzorg

De BGNU en ook grote uitvaartverzorgers kiezen deze beleidslijn:

De uitvaartplechtigheden en condoleancebezoeken mogen, op last van het RIVM, uit niet meer dan 30 personen bestaan. Om besmetting zo veel mogelijk te voorkomen, wordt er geen koffie, thee of water geschonken en is er geen nazit.

Ter bescherming van de gezondheid van alle betrokkenen is het van belang dat er zo min mogelijk fysiek contact  plaatsvindt. Dit betekent dat uitvaarten voornamelijk op afstand worden georganiseerd en dat tijdens afscheidsdiensten mensen op gepaste afstand van elkaar blijven.

Adviezen voor ritueelbegeleiders

De Landelijke Beroepsvereniging van Ritueelbegeleiders gaat mee in deze besluitvorming en geeft de volgende adviezen:

  1. Verzorg de voorbereiding van de afscheidsdienst zoveel mogelijk op afstand. Communicatie op afstand kan plaatsvinden via telefoon, Skype, Facetime, WhatsApp of e-mail.
  2. Ons gesprek is geen regelgesprek en vraagt wellicht toch een overleg met meerdere personen in de ruimte. Neem voorzorgsmaatregelen als je daarvoor kiest, uiteraard na zorgvuldig overleg met de familie.
  3. Neem een fysieke afstand in acht van minimaal 1,5 meter.
  4. Geef geen hand bij het condoleren, maar leg bijvoorbeeld je handen op je hart.
  5. Handel conform de richtlijnen van het RIVM.

Kleinere uitvaartverzorgers maken hun eigen afwegingen binnen de grenzen van wat RIVM en overheid aanbevelen. Ook wij moeten onze verantwoordelijkheid serieus nemen maar kunnen eigen keuzes maken.

Het bestuur dankt de collega’s die ons voorzien van informatie, linkjes naar informatie sturen en zo meedenken en meehelpen. Heel fijn en blijf dat doen. Check wel altijd even onze eigen website.

 Meer informatie

Vragen en antwoorden over corona en ritueelbegeleiding