Beroepsregister open mei 2022

Bijna alle informatie kun je hier vinden:

We zijn ontzettend blij en trots om jullie te melden dat het register klaar is om jullie aanmeldingen te ontvangen en de toetsing – en hopelijk aansluitend toetreding tot het register – te faciliteren.

Het is mooie stap om aan de verschillende branches waarin wij ons bewegen zichtbaar te maken hoe zeer wij hechten aan lerende professionals die ons vak en onze klanten serieus nemen.

Op de Algemene Ledenvergadering van de LBvR van 20 april jongstleden heeft de Registercommissie verslag gedaan van haar activiteiten van het afgelopen jaar. Het is goed om te weten dat we met een klein ploegje zijn, dat we zorgvuldig sturen op continuïteit en uitbreiding. We weten niet precies hoeveel aanmeldingen er zullen komen en hoe snel we daarop kunnen anticiperen. We vragen daarom om je geduld en flexibiliteit.

Als je vragen hebt, kun je ons bereiken via pe@lbvr.nl.

Hartelijke groet, namens de registercommissie

Indra van den Berg

Agnes van Wijk

Baaike Brand

Merel van den Berg