Ik wil mij inschrijven in het Register

Het Register voor Ritueelbegeleiders is een kwaliteitsregister en is het uitvloeisel van de in 2019 vastgestelde Beroepsstandaard Ritueelbegeleider.

Met de Beroepsstandaard en het Register geeft de LBvR aan kwaliteit hoog in het vaandel te hebben staan. In de geplande wijziging van de Wet op de Lijkbezorging wordt dit als een van de aandachtspunten genoemd.

Alle leden van de Beroepsvereniging onderschrijven de Beroepsstandaard, en alleen leden die voldoen aan de toelatingseisen en die de schriftelijke en de mondelinge toetsing met goed gevolg doorstaan, worden ingeschreven in het Register.

Het Register is een waarborg van betrokken en ervaren professionals die zich blijvend verbinden aan hun ontwikkeling.
De toetsing om tot het beroepsregister te worden toegelaten, is een serieuze stap in de kwaliteitsborging voor Ritueelbegeleiders.

Om een en ander goed te waarborgen is de Stichting Register Ritueelbegeleiders opgericht. De stichting opereert onafhankelijk van de vereniging, is wel nauw verbonden met de vereniging en doet jaarlijks verslag in de ALV van de vereniging.

Voor wie

De aanmelding voor toetsing staat open voor leden van de LBvR die voldoen aan de volgende voorwaarden, zoals ook beschreven in de Beroepsstandaard:

  1. De ritueelbegeleider ontleent bekwaamheid aan:
    – een studie ritueelbegeleiding op bachelor-niveau of een vergelijkbare studie waarin competenties aantoonbaar ontwikkeld zijn,
    – praktijkervaring,
    – permanente bij- en nascholing.
  2. “De ritueelbegeleider bewijst met een ruime ervaringsachtergrond een expert te zijn in het vak.  Dit is meetbaar door minimaal 5 jaar praktijk voering met minimaal 12 rituele begeleidingen per jaar.

Wie niet automatisch aan deze voorwaarden voldoet, kan diens meesterschap op andere wijze verklaren.

Hoe & wanneer

Het Register is opengesteld voor aanmeldingen van alle leden van de LBvR.
Voor meer informatie over lid worden van de LBvR kijk hier.

De Stichting Register Ritueelbegeleiders streeft ernaar binnen 3 weken de register kandidaat te laten weten wanneer de mondelinge toetsing plaatsvindt.

Kosten

De toelatingskosten zijn vastgesteld op 400 euro (btw vrij).
Het lidmaatschap kost jaarlijks 50 euro, te betalen vanaf het tweede jaar.

Factureringsgegevens*

Bedrag: 400 euro (btw-vrij)

Onder vermelding van ‘Toelatingsprocedure RR + naam kandidaat’

* Meer gegevens worden hier vermeld zodra de stichting is opgericht.

Meld je aan

Voldoe je aan de toelatingseisen en ben je lid van de LBvR, dan kun je je nu aanmelden voor de toelatingsprocedure van het Register.

Meld je aan in drie stappen

Stap 1: Check je opleiding

Stap 2: Doe de schriftelijke opdrachten

Stap 3: Meld je aan voor toetsing

© Copyright 2024 - Landelijke Beroepsvereniging van Ritueelbegeleiders | Privacy