Ik wil mij inschrijven in het Register

Sinds 1 september 2021 is er een Register voor Ritueelbegeleiders. Het kwaliteitsregister is het uitvloeisel van de in 2019 vastgestelde Beroepsstandaard Ritueelbegeleider.

Met de Beroepsstandaard en het Register neemt de LBvR een voorschot op de zelfregulering in de branche die in de aangekondigde wijziging van de Wet op de Lijkbezorging al wordt genoemd. Alle leden van de Beroepsvereniging onderschrijven de Beroepsstandaard, en alleen leden die voldoen aan de toelatingseisen en die de schriftelijke en de mondelinge toetsing met goed gevolg doorstaan, worden ingeschreven in het Register.

Het Register is voor partnerorganisaties en consumenten een waarborg voor de inhuur van betrokken en ervaren professionals, die zich blijvend verbinden aan hun ontwikkeling. De toetsing om tot het beroepsregister te worden toegelaten, is een serieuze stap in de kwaliteitsborging voor Ritueelbegeleiders.

Voor wie

De aanmelding voor toetsing staat open voor leden van de LBvR die voldoen aan de volgende voorwaarden, zoals ook beschreven in de Beroepsstandaard:

  1. De ritueelbegeleider ontleent bekwaamheid aan:
    – een studie ritueelbegeleiding op bachelor-niveau of een vergelijkbare studie waarin competenties aantoonbaar ontwikkeld zijn,
    – praktijkervaring,
    – permanente bij- en nascholing.
  2. De ritueelbegeleider heeft minimaal 1 jaar praktijk gevoerd, en voert minimaal 12 rituele begeleidingen per jaar uit.

Wie niet aan deze voorwaarden voldoet, moet zich verklaren.

Hoe & wanneer

Vanaf 1 mei 2022 is het Register opengesteld voor aanmeldingen van alle leden van de LBvR. Voor meer informatie over lid worden van de LBvR kijk hier.

De Registercommissie streeft ernaar binnen 3 weken de registerkandidaat te laten weten wanneer de mondelinge toetsing plaatsvindt. Binnen een week na de mondelinge toetsing ontvangt de registerkandidaat de uitslag. In deze beginfase weten we nog niet zo goed hoe lang de doorlooptijd is voor de hele toetsing.

Kosten

De kosten voor de toelatingsprocedure bedragen 400 euro (btw-vrij). Daarnaast zal er in de loop van 2022 een aangepast lidmaatschapsbedrag worden vastgesteld voor Registerleden en niet-Registerleden.

Let op: de financiële administratie van het Register wordt in de loop van 2022 ondergebracht in een stichting. Daarna worden de facturen voor de toelatingsprocedure zo snel mogelijk in een keer verstuurd aan de kandidaten.

Factureringsgegevens*

Bedrag: 400 euro (btw-vrij)

Onder vermelding van ‘Toelatingsprocedure RR + naam kandidaat’

* Meer gegevens worden hier vermeld zodra de stichting is opgericht.

Meld je aan

Voldoe je aan de toelatingseisen en ben je lid van de LBvR, dan kun je je nu aanmelden voor de toelatingsprocedure van het Register.

Meld je aan in drie stappen

Stap 1: Check je opleiding

Stap 2: Doe de schriftelijke opdrachten

Stap 3: Meld je aan voor toetsing

© Copyright 2024 - Landelijke Beroepsvereniging van Ritueelbegeleiders | Privacy