Wat is ritueelbegeleiding?

De Landelijke Beroepsvereniging van Ritueelbegeleiders definieert ritueelbegeleiding als volgt:

Ritueelbegeleiding is professionele begeleiding bij rituelen rondom een afscheid of andere bijzondere levensmomenten waarbij deze een diepere betekenis krijgen.

De werkwijze en specialisatie van een ritueelbegeleider kenmerkt zich door diens persoonlijke signatuur en competenties. Er zijn ritueelbegeleiders in bijna elke religieuze of levensbeschouwelijke traditie en ook zonder een religieuze signatuur. Ze werken onafhankelijk van kerkelijke instanties en zijn in staat mensen van verschillende achtergrond te begeleiden.

(Beroepsstandaard Ritueelbegeleider 2019, p. 7)