Wat is een ritueel?

De Landelijke Beroepsvereniging van Ritueelbegeleiders definieert een ritueel als volgt:

Een ritueel wordt (…) gedefinieerd als een compositie van bewust vormgegeven handelingen waaraan de betrokken personen een bijzondere betekenis en waarde ontlenen.

In een ritueel wordt een proces gemarkeerd met behulp van symbolen, woorden, beelden, klanken, en handelingen. Door een persoonlijk, op maat gesneden ritueel krijgt dit proces een diepere betekenis.

(Beroepsstandaard Ritueelbegeleider 2019, p. 7)