Wat doet een ritueelbegeleider?

De Landelijke Beroepsvereniging van Ritueelbegeleiders omschrijft de werkzaamheden van de ritueelbegeleider als volgt:

Een ritueelbegeleider is in de regel werkzaam als een zelfstandige beroepsbeoefenaar en is niet gezonden door een instantie. Het werk van een ritueelbegeleider bestaat steeds uit drie fasen.

  1. De voorbereiding
    Dit houdt in dat aan het proces met de betrokken personen richting en sturing wordt gegeven. In dat proces komen inhoud en vorm van het ritueel tot stand.
  2. Het begeleiden en uitvoeren van het ritueel.
  3. De afronding

Een ritueelbegeleider biedt begeleiding van individuen en groepen, in de vorm van gesprekken en ondersteuning ter voorbereiding op het rituele samenzijn. Deze gaat op zoek naar wat voor de persoon of groep kracht en inspiratie geeft om te komen tot het rituele samenzijn dat de betrokkenen zich wensen. De ritueelbegeleider zal hierbij altijd aansluiting zoeken bij de levensverhalen en levensbeschouwelijke achtergrond van betrokkenen. In de regel gaan zij voor in het rituele samenzijn.

Ritueelbegeleiders werken, met inachtneming van hun beroepsgeheim, interdisciplinair samen met andere collega’s.

(Beroepsstandaard Ritueelbegeleider 2019, p. 8)