Voor wie werkt een ritueelbegeleider?

De Landelijke Beroepsvereniging van Ritueelbegeleiders omschrijft de opdrachtgever van een ritueelbegeleider als volgt:

Een ritueelbegeleider kan rechtstreeks worden benaderd, of door bemiddeling van een intermediair. De ritueelbegeleider is er voor iedereen, ongeacht geloof of levensovertuiging. In beginsel is elke ritueelbegeleider in staat om elke persoon te begeleiden. Als de cliënt verzoekt om iemand van de eigen levensbeschouwelijke achtergrond, of als de ritueelbegeleider op de grenzen van de eigen competentie stuit, zal deze de cliënt doorverwijzen naar een collega.

(Beroepsstandaard Ritueelbegeleider 2019, p. 7)