LBvR stelt Beroepsstandaard Ritueelbegeleiders vast

Soesterberg, 27 juni 2019

Ritueelbegeleiders hebben sinds kort een eigen beroepsstandaard, waarin het beroepsprofiel en kwaliteitsnormen zijn geformuleerd.

Tijdens de bijzondere ledenvergadering van de Landelijke Beroepsvereniging op zaterdag 15 juni 2019 hebben de leden namelijk de Beroepsstandaard Ritueelbegeleider vastgesteld.

Voorzitter Ger Thonen is trots op de stap die de vereniging heeft gezet.

Het is een historische dag. Dat mogen we gerust zeggen.
Want voor het eerst in de geschiedenis van dit beroep is er een standaard waaraan wij onszelf en elkaar kunnen ijken.

De beroepsstandaard bevat een beroepsprofiel, een kwaliteitsstandaard met daarin competentie- en bekwaamheidsvereisten, een beroepscode en een klachtenregeling.

Het merendeel van de ritueelbegeleiders aangesloten bij de LBvR begeleidt bij rituelen rondom afscheid, met name uitvaarten en soms ook herdenkingen. Een aantal ritueelbegeleiders begeleidt ook in de laatste levensfase, bij echtscheiding, pensionering of een ander bijzonder moment in het leven zoals een huwelijk, doop of welkom in het leven.

Alle aangesloten ritueelbegeleiders zijn gedegen opgeleid en leveren kwaliteit in hun eigen beroepspraktijk. Door een beroepsstandaard te onderschrijven wordt hun kwaliteit geborgd.

De beroepsstandaard definieert een ritueel als een “compositie van bewust vormgegeven handelingen waaraan de betrokken personen een bijzondere betekenis en waarde ontleden.” De LBvR is van mening dat een ritueel niet een losse ceremoniële handeling is, maar altijd een reeks van deelhandelingen. Zoals het aansteken van een kaars altijd een inleiding, kern en afsluiting heeft en zoals de gehele rituele bijeenkomst of ceremonie beschouwd kan worden als een ritueel.

De beroepsstandaard vormt het fundament van een beroepsregister dat per 1 januari 2020 zal worden ingericht. Leden van de LBvR die voldoen aan alle basiskwalificaties kunnen zich inschrijven. Voor alle leden komt er een toelatingsprocedure. De registratie is natuurlijk geen doel op zich. Met registratie wordt blijvende professionalisering gestimuleerd. Door continue ontwikkeling kan de Register Ritueelbegeleider de uitdagingen van het beroep nu en in de toekomst het hoofd bieden.

Voor meer informatie download de perseditie of de volledige editie van de beroepsstandaard.


Meer informatie: www.lbvr.nl | info@lbvr.nl