De rollen van een ritueelbegeleider

De Landelijke Beroepsvereniging van Ritueelbegeleiders omschrijft de rollen van een ritueelbegeleider als volgt:

In de setting waarin de ritueelbegeleider doorgaans werkt, moet deze vele rollen kunnen vervullen. Deze rollen zijn:

 • Adviseur
 • Coördinator
 • Organisator
 • Regisseur
 • Behartiger van de belangen van alle participanten
 • Mediator
 • Vormgever
 • Voorganger
 • Behartiger van de spirituele dimensie
 • Voorlichter
 • Ondersteuner

(Beroepsstandaard Ritueelbegeleider 2019, p. 9)