Een ritueelbegeleider is een professionele begeleider bij rituelen rondom een bijzonder levensmoment. Dit kan zijn: een uitvaart, laatste levensfase, huwelijk, doop, welkom in het leven of een ander scharniermoment in een leven. De begeleiding is erop gericht dat het levensmoment een diepere betekenis krijgt.

Alle leden van de Landelijke Beroepsvereniging van Ritueelbegeleiders zijn goed opgeleide beroepskrachten.  Ze wonen en werken in Nederland en Vlaanderen.

De werkwijze en specialisatie van een ritueelbegeleider kenmerkt zich door diens persoonlijke signatuur en competenties. Er zijn ritueelbegeleiders in bijna elke religieuze of levensbeschouwelijke traditie en ook zonder een religieuze signatuur. Ze werken onafhankelijk van kerkelijke instanties en zijn in staat mensen van verschillende achtergrond te begeleiden.

De LBvR heeft in 2019 een Beroepsstandaard Ritueelbegeleider vastgesteld waarin de kwaliteitsnormen voor het beroep in Nederland zijn vastgelegd. In 2021 wordt toegewerkt naar een beroepsregister met erkende ritueelbegeleiders.

Zoek een ritueelbegeleider bij jou in de buurt

Bekijk onze leden

Lid worden?

De LBvR is de beroepsvereniging voor alle ritueelbegeleiders in Nederland. Download het inschrijfformulier, vul in en e-mail naar ons secretariaat.

Meer informatie

Bezoek onze website

Tag Archief van: ritueelbegeleider