Ritueelbegeleider bij afscheid cruciaal beroep

Laatste update: dinsdag 24 maart, 19:30 uur

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft dinsdagmiddag 24 maart bekend gemaakt dat mensen die een cruciale functie vervullen bij een uitvaart worden aangemerkt als werkzaam in de zorg en daarom een cruciaal beroep hebben.

De overheid heeft op 16 maart een lijst openbaar gemaakt met cruciale beroepen. Beoefenaars ervan kunnen de komende periode gebruik maken van noodopvang voor hun kinderen, zodat zij zich kunnen inspannen om de samenleving draaiende te houden.

Sinds dinsdag 24 maart is de postmortale zorg opgenomen in de lijst van cruciale beroepen. De LBvR is van mening ritueelbegeleiders die afscheidsdiensten begeleiden ook tot deze groep behoren. in welke mate zij gebruik kunnen maken van kinderopvang is en blijft echter een kwestie van maatwerk (zoals dat geldt voor alle aanvragen van kinderopvang).

Voor meer informatie

Vragen over noodopvang voor kinderen van ouders in cruciale beroepen of vitale processen