Stap 2: Doe de schriftelijke opdrachten

De schriftelijke toelatingsprocedure is gebaseerd op een aantal toetsingscriteria.
Iedere inzending wordt beoordeeld op de volgende vijf punten. Voor een toelichting op de punten download onderstaand Word-document.
 1. Visie op het vak
 2. Betekenis en drijfveren
 3. In verhouding tot anderen
 4. Beroepsstandaard
 5. Reflectie

Download de toetsingscriteria in Word

 1. De schriftelijke beoordeling is anoniem, dus zorg ervoor dat je geen herkenbare namen of plaatsen noemt.
 2. Onderstaand staan vier opdrachten. Lever iedere opdracht aan in een apart Word-document, lettertype calibri, 11 punts, regelafstand 1,15.
 3. Voor de toetsing van de schriftelijke fase vragen we je om jouw meesterschap te tonen in een verwoording van jouw visie op het vak.

Opdracht 1

Verwoording visie

Verwoording visie

Verwoord jouw visie op het vak aan een mogelijke klant en aan een collega. Verwerk daarin je drijfveren en jouw rol als ritueelbegeleider in relatie tot anderen.

Beperk je tot maximaal 2 pagina’s.

Aanknopingspunten:

 • Wie ben jij als persoon?
 • Hoe schijnt dat door in jouw werk?
 • Uit welke bron(nen) put jij?
 • Door wie of wat ben jij geïnspireerd?
 • Waar sta jij voor en hoe draag je dat uit?
 • Waarom doe jij dit werk, wat beweegt jou?
 • Waar kan men dat in jouw werk terugzien?
 • Hoe verhoud jij je tot opdrachtgevers, klanten, collega’s?
 • Wat is jouw plek?

In deze opdracht worden punten 1, 2 en 3 van de toetsingscriteria getoetst.

Opdracht 2

Beroepsstandaard

Beroepsstandaard

Als register ritueelbegeleider sta je voor de kwaliteit van ons ambacht, zoals verwoord in de beroepsstandaard. Op welke manier verhoud jij je tot die standaard? Wat is in jouw ogen kwaliteit, waar meet je dat aan af, waar sta jij zelf? Hoe worden de competenties zichtbaar in jouw werk?

Beperk je tot 1 pagina

In deze opdracht wordt punt 4 van de toetsingscriteria getoetst.

Opdracht 3

Reflectie

Reflectie

Deel een uitgewerkte rituele begeleiding uit je eigen praktijk die kenmerkend is voor jouw manier van werken. Voeg dit als bijlage bij opdracht 3.

Reflecteer op deze begeleiding in een verslag van maximaal 2 pagina’s.

Aanknopingspunten:

 • Wat vond je goed aan deze begeleiding?
 • Waar was er ruimte voor verbetering?
 • Welke competenties heb je hier ingezet?
 • Welke uitdagingen zag je?
 • Wat waren de reacties van je klant, de gasten, de opdrachtgever?
 • Hoe verhoudt deze casus zich tot de theorie die ooit aangereikt is in je opleiding?
 • Waarom is deze begeleiding kenmerkend voor jouw werk?

In deze opdracht wordt punt 5 van de toetsingscriteria getoetst.

Opdracht 4

Casus

Casus

Download hier een korte situatieschets van een fictieve casus.

Beschrijf in 1 pagina wat je deze mensen zou aanbieden als rituele begeleiding.

© Copyright 2024 - Landelijke Beroepsvereniging van Ritueelbegeleiders | Privacy