Daphne Scholtens

Ceremonieelbegeleider

Interactieve lezing

Beter omgaan met rouw op de werkvloer

Goed werkgeverschap betekent dat een organisatie voldoende aandacht en zorg biedt aan haar werknemers. Dit leidt tot een positieve werksfeer. Als het om rouw gaat binnen het arbeidsproces, valt hier echter nog veel te verbeteren. Simpelweg omdat voldoende kennis om hier op een goede manier mee om te gaan, ontbreekt.

Daphne Scholtens geeft je inzicht in de verschillende rouwvormen die je op het werk tegenkomt. Verhalen uit de praktijk geven een beeld hoe hiermee kan worden omgegaan. De handvatten die Daphne geeft, kunnen direct ingezet worden om de begeleiding van een rouwende te verbeteren. Een goede begeleiding zorgt ervoor dat iemand op een gezonde manier weer terugkomt in het arbeidsproces.

Vanuit breed perspectief kijken we naar de voordelen die dit brengt. Ook besteden we aandacht aan de invloed die ritueelbegeleiders en uitvaartverzorgers kunnen hebben om een nabestaande de stap naar de werkvloer te vergemakkelijken.

Meer info

  • Focus: educatieve competentie (voorlichting geven, visie)
  • Interactieve lezing
  • 45 minuten