Voor ritueelbegeleiders bij afscheid en hun opdrachtgevers (nabestaanden)

Overeenkomst van Opdracht van de LBvR

Ben je een ritueelbegeleider bij afscheid en wil je de opdracht van de nabestaande(n) vastleggen? De Landelijke Beroepsvereniging van Ritueelbegeleiders heeft sjablonen voor een overeenkomst van opdracht ontwikkeld. Leden kunnen het sjabloon voor de leden gebruiken, niet-leden het sjabloon voor de niet-leden.

Sjabloon voor leden van de LBvR en ritueelbegeleiders die geen lid zijn

Het verschil tussen de sjablonen voor leden en niet-leden zit in:

  • de bepalingen over het lidmaatschap van de Landelijke Beroepsvereniging van Ritueelbegeleiders en
  • de geschillenbeslechting.

Bovenstaande bepalingen staan wel in het sjabloon voor de leden en niet in het sjabloon voor de overige ritueelbegeleiders.

Klachtenafhandeling

Zo zijn op grond van de Beroepsstandaard Ritueelbegeleider alleen leden aangesloten bij de Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen (Ombudsman Uitvaartwezen). De Ombudsman Uitvaartwezen biedt opdrachtgevers van leden – de nabestaanden – een laagdrempelige manier om een uitspraak over een klacht te krijgen. Dit wordt in de praktijk gewaardeerd. De Ombudsman Uitvaartwezen neemt geen klachten tegen niet-leden in behandeling. Niet-leden kunnen daarom voor klachten niet naar de Ombudsman Uitvaartwezen verwijzen.

Gebruik het sjabloon dat voor jou is bedoeld.
Anders klopt je overeenkomst met de nabestaande(n) niet.


Disclaimer

De Landelijke Beroepsvereniging van Ritueelbegeleiders aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het gebruik van de sjablonen en vergoedt geen schade die het gevolg daarvan is.

Download onderstaande voorbeelden in Word