Coronamaatregelen uitvaart verlengd

Laatste update: woensdag 22 april, 10:19 uur

Tijdens de persconferentie van het kabinet op dinsdagavond 21 april is bekend gemaakt dat de meeste coronamaatregelen zijn verlengd tot en met 19 mei. Tot die tijd gelden ook alle beperkende maatregelen rond uitvaarten.

Coronamaatregelen uitvaarten

  • Maximaal 30 nabestaanden zijn toegestaan bij een afscheidsdienst.
  • Aanwezigen houden een afstand van elkaar van 1,5 meter.
  • Er kan geen horeca worden aangeboden.

Heftig voor nabestaanden

Voor nabestaanden zijn dit heftige maatregelen. Ze worden gedwongen een strenge selectie te maken van het aantal genodigden. Ook het gebrek aan fysieke nabijheid valt hen zwaar. Gelukkig is het vaak mogelijk om de uitvaart op afstand bij te wonen door middel van livestreaming.

Wat ook vaak speelt is dat nabestaanden niet of zeer beperkt aanwezig konden zijn in de laatste levensfase van hun naaste. Dat tezamen met alle restricties rond het afscheid maakt het voor mensen extra zwaar. Het is aan de ritueelbegeleider om hier woorden en vormen te geven.

En gelukkig gebeurt dit ook. Nieuwe rituelen ontstaan en al het oude, wat nabestaanden herkenning en houvast geeft, blijft. Onze collega’s krijgen vaak terug van nabestaanden dat de afscheidsdienst, ondanks alles, goed en ‘volwaardig’ is geweest.

Voor meer informatie

Nederlandse maatregelen tegen het coronavirus